Prijava na delovno mesto

    Naložiš lahko svoja potrdila kot so univerzitetna spričevala, reference za delo itd. V primeru, da imaš več potrdil, jih združite v eno datoteko.